image-797
Alkisah maka tersebutlah perkataan Tun Futuwah, putera Sultan Malikul Mustapha. Demikian ceriteranya diceritakan oleh orang yang empunya ceritera ini. Ada sebuah negeri di tanah jauh, Mahasakti namanya, terlalu banyak hasil dan khazanah, tiada berbagai pada zaman itu. Adapun raja negeri tersebut terlalu masyhur namanya, Sultan ...