Panggilan penuntut atau orang yang menuntut lebih signifikan digunakan kepada orang yang ingin mempelajari ilmu. Kata ‘menuntut’ menurut Dewan Bahasa Dan Pustaka bersinonim dengan meminta, memohon, mendapatkan,memperoleh, mempertahankan dan berusaha ke arahnya. Andai ilmu diasosiasikan dengan kata sinonim tersebut, maka yang akan kita dapat fahami dari istilah menuntut ilmu ialah…
Read more »