ancient-picture-melaka-port

Alkisah maka tersebutlah perkataan Tun Futuwah, putera Sultan Malikul Mustapha. Demikian ceriteranya diceritakan oleh orang yang empunya ceritera ini. Ada sebuah negeri di tanah jauh, Mahasakti namanya, terlalu banyak hasil dan khazanah, tiada berbagai pada zaman itu. Adapun raja negeri tersebut terlalu masyhur namanya, Sultan Malikul Mustapha yang gagah perwira itulah. Setelah kedengaranlah ke negeri atas angin akan peri[i] kemakmuran negeri itu, sekalian pedagang siap berlayar. Beberapa farsakh [ii] jauhnya membelah laut, sampailah mereka ke Mahasakti.

Maka dipersembahkan orang kepada Sultan Malikul Mustapha adanya pedagang jauh turun pelabuhan. Maka oleh baginda sultan pedagang-pedagang itu disuruh jemput seperti istiadat mengarak utusan dari negeri China. Maka baginda sultan dianugerahnya ratna mutu manikam[iii] titipan raja negeri atas angin. Terlalu sukacitalah hati baginda tiada wasangka akan pekerti pedagang asing itu.

sp2_melaka

Kata sahibulhikayat: Hatta beberapa lamanya, maka terzahirlah ke pengetahuan sultan akan muslihat orang asing yang berdagang itu, ingin menakluk negeri Mahasakti. Maka apabila lasykar[iv] musuh mengepung, berhadapanlah perajurit negeri penuh siap siaga. Maka kedengaranlah tempik segala hulubalang dan rakyat. Bunyi gemercak[v] segala senjata dan pendahan[vi]. Maka dengan kehendak Allah Taala, bertempiaran larilah lasykar musuh, tiada mampu menghadapi perajurit yang berani candang. Syahadan[vii] aman sejahteralah negeri Mahasakti, bertambah kasihlah hati rakyat akan baginda Sultan Malikul Mustapha.

Maka setelah zaman berganti zaman, Sultan Malikul Mustapha meningkat tuhalah[viii]. Adapun baginda sultan beranak laki-laki, Tun Futuwah yang muda lela[ix] mejelis[x] dipandang. Tersebutlah perkataan Tun Futuwah itu terlalu menakal lakunya. Maka masyghul[xi] hati Sultan Malikul Mustapha memikirkan perihal anakanda pewaris takhtanya itu. Maka dengan kehendak Ilahi tersebutlah darihal alim dari tanah seberang, Al-Arif Billah Raden Makhdum Sulaiman namanya. Maka oleh baginda sultan Raden Makhdum Sulaiman dijemput tamu penuh istiadat dan disuruh duduk setara abintara[xii].

7 Istana MelakaMaka sembah Raden Makhdum Sulaiman, “Apa kehendak hati tuanku, khabarkanlah”

Maka kata Sultan Malikul Mustapha, “Akan beta ini terlalu masyghul. Hari-hari beta bakal berpenghujung, mata beta bakal terkatup sebelum kafan membalut jasad. Akan tetapi anakanda beta tiada upaya memimpin diri, manatah[xiii] pula memimpin negeri!”.  Maka mengertilah Raden Makhdum Sulaiman, terjunjunglah atas batu kepalanya kehendak sultan menasihati Tun Futuwah.

Arakian, Raden Makhdum Sulaiman dibawa jongos menghadap Tun Futuwah. Adapun baginda ralit menengok tari inai, sekonyong-konyong masuknya Raden Makhdum Sulaiman; dihalaulah baginda segala beti-beti[xiv].

Maka titah Tun Futuwah, “Pulanglah tuan hamba ke negeri tuan. Beta tidak berkehendakkan perintah dan nasihat.”

Sembah Raden Makhdum Sulaiman, “Kasihanilah fakir tuanku. Adapun fakir hanya sedetik lagi pulang ke negeri abadi, namun fakir mengharapkan ihsan bekal dari tuanku.”

Maka naik hairanlah Tun Futuwah, “Apakah bekal yang dikehendakkan tuan hamba?”

“Sekiranya tuanku mendengarkan kalam fakir barang seketika, demikian tersedia bekal untuk fakir di negeri abadi,” sembah Raden Makhdum Sulaiman tunduk penuh hina.

Tun Futuwah menopang dagu sambil tersenyum akan kebijakan bicara orang alim itu, “Baiklah, namun tuan hamba harus mengerti beta tidaklah sejelek sangkaan orang hanya sahaja beta tiada betah menjadi burung dalam sangkar emas ini. Beta tidak mahu mewarisi negeri ini dengan segala perbendaharaannya. Beta mahu menjadi burung yang bebas meneroka cakerawala, khilafkah[xv] beta?”

“Ampun tuanku, adapun setiap anak Adam itu mempunyai kebebasan memilih atau berikhtiar. Namun ikhtiar itu tidak bermaksud pilihan semata-mata karena hal perkataan khair yang bermakna kebaikan itu terangkum dalam ikhtiar. Maka memilih yang terlebih baik itulah kebebasan menurut pandangan ugama, tuanku. Malah pilihan di tangan tuanku yang mulia menentukan untung tenggelam nasib negeri ini tuanku,” tutur Raden Makhdum Sulaiman penuh cermat.

Pages-from-Bustan-Al-Salatin-Kisah-Raja-Raja-Yang-Adil-Jelani-Harun-Full

“Kalau begitu apa pula neraca yang terlebih baik itu, kalau-kalau hodoh buruk di mata orang, cantik manis di mata beta,” ujar Tun Futuwah tambah menguji.

“Ampun tuanku, adalah fitrah manusia yang asali diciptakan Allah itulah yang terbaik. Maka insan kamil yang dinamakan Muhammad itulah sebaik-baik ikutan karena baginda meniti atas fitrah asali malah terpelihara dari khilaf. Adapun pesan baginda nabi itu tuntutlah ilmu, maka kebebasan dan kebahagiaan yang didambakan tuanku itu pada ilmulah letaknya,” ucap Raden Makhdum Sulaiman.

Tun Futuwah tertawa kecil sambil bertitah, “Hai orang tuha, bagaimanakah ilmu bisa membahagiakan beta, bagaimana diri yang ditahan penjara emas ini mampu bebas dengan ilmu?”

“Ketahuilah tuanku dengan ilmu akal insan akan meyayap tinggi ke ufuk malakut[xvi] dan tertayanglah padanya saujana rencana alam ghaib dan syahadat ciptaan Tuhan, menyatakan kedudukan tiap-tiap sesuatu pada maqamnya yang benar, memperlihatkan susun atur segala yang berada dalam keadilan. Dan ilmulah bekalan hidup pada alam ini dan bekalan di alam barzakh serta akhirat nanti,”  kata Raden Makhdum Sulaiman sebelum menambah lagi;

“Ketahuilah tuanku kebahagiaan itu bukan pada sifat badani dan jasmani insan. Bukan kepada diri hayawani dan bukan pula keadaan dalam akal fikiran belaka. Adapun kebahagiaan itu letak pada peri keadaan kalbu. Pabila ilmu melimpahi kalbu lantas melahirkan keyakinan akan Hakikat Terakhir yang Mutlak itu, maka tenteramlah kalbu seperti halnya nafs-ul-mutmainnah. Demikianlah kebahagiaan hakiki kekal mesra menetap dalam kalbu walau pelbagai dugaan duniawi menimpa tiadalah ia merasa sedih dan takut. Hal demikian karena hujung hasratnya hanyalah ru’yatullah yakni melihat Allah. Tiada yang lain dari yang demikian.”

“Sekiranya demikian seperti yang didakwa tuan hamba, maka apakah ilmu-ilmu yang membawa kepada keyakinan yang membahagiakan itu?” titah Tun Futuwah dengan hati yang sangsi.

“Ampun tuanku, ilmu yang dimaksudkan fakir bagiannya ada empat. Pertama, pengetahuan tentang diri. Kedua, pengetahuan tentang Allah. Ketiga, pengetahuan tentang dunia ini. Keempat, pengetahuan tentang akhirat.”

Raden Makhdum Sulaiman berkira-kira sebelum menyambung lagi, “Tidak ada yang lebih dekat kepada insan melainkan dirinya. Insan yang tidak sampai ke pengetahuannya tentang hakikat dirinya tiadalah ia mampu mengetahui hakikat selainnya. Bukanlah pengetahuan yang dikehendaki itu ketahuannya akan bentuk luar sebagaimana badan, muka dan anggota-anggota lainnya. Pengetahuan seperti itu tidak akan pernah menjadi kunci pengetahuan tentang Tuhan seperti yang disabdakan baginda Rasul: Dia yang mengetahui dirinya sendiri, akan mengetahui Tuhan” sembah Raden Makhdum Sulaiman.

“Jika demikian, apakah maksudnya pengetahuan diri itu duhai bijaksana?” soal Tun Futuwah, merasa terhibur pula dengan ujar-ujaran orang alim itu.

“Ampun tuanku, telah pun fakir sebutkan tentang fitrah itu maka berjuanglah untuk mencapai sifat-sifat asali insan agar bisa kenali dan renungi Dia Yang Maha Tinggi, serta merdeka dari perbudakan nafsu dan amarah. Sungguh pekerjaan haiwan itu makan, tidur dan berlaga maka hanya haiwanlah yang menyibukkan dirinya dengan pekerjaan sedemikian rupa. Adapun insan itu seharusnya berusaha menyucikan dirinya dari kehendak hayawani semata kepada tujuan yang lebih agung,” kata Raden Makhdum Sulaiman.

“Jika demikian menurut tuan hamba, apalah guna amarah dan nafsu dikurniakan Tuhan kepada hambanya?,” tanya Tun Futuwah.

362761a1595e0c642e44003359719eab“Ampun tuanku, jasad insan itu ibarat sebuah kerajaan, ruh itu raja, pancaindera itu lasykarnya, akal budi itu bendahara, nafsu itu syahbandar[xvii] dan amarah itu panglima. Dengan berpura-pura mengumpulkan perbendaharaan negeri, nafsu terus-menerus cenderung untuk merampas demi kepentingannya sendiri, sementara amarah selalu cenderung kepada kekasaran dan kekerasan. Demikian syahbandar dan panglima harus dikawal selia raja, tetapi tidak dibunuh atau diungguli, karena mereka memiliki fungsi-fungsi tersendiri yang harus dipenuhi. Namun jika nafsu dan amarah sekalian menguasai akal, punah binasalah ruh,” bersungguh Raden Makhdum Sulaiman menerangkan.

“Sungguh asyik sekali beta dengari syarah tuan hamba akan hal ilmu diri itu. Terangkanlah pula perihal ilmu-ilmu yang lainnya itu” titah Tun Futuwah, bertambah kendur hatinya menadah ilmu dari alim itu.

“Menurut titah tuanku. Pengetahuan tentang Tuhan yang dimaksudkan fakir itu tiadalah lain lahir dari pengetahuan tentang diri. Dari pengamatan diri insan itulah ia mengenal Tuhannya dan menyedari hakikat-Nya.  Ketahuilah tuanku jika Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu tampil di dataran ruhaniah yang di dalam al-Quran disebut sebagai singgahsana (Al-Arsy). Dari singgahsana itu ke dataran yang lebih rendah yang disebut Kursi (Al-Kursiyy), kemudian bentuknya tampil dalam Luh Mahfuzh, yang dengan perantara pelaksana iaitu malaikat-malaikat maka wujud dan tampillah di atas bumi dalam bentuk tanaman, pepohon dan haiwan, mencerminkan kehendak dan fikiran Allah, sebagaimana huruf-huruf yang tertulis mencerminkan keinginan yang terdetik dalam benak sang penulis.”

Raden Makhdum Sulaiman terdiam seketika, menginsafi kebesaran Tuhan. Kemudian ia menyambung,  “Tidak seorang pun dapat memahami seorang raja kecuali rajalah jua. Karena itu Tuhan telah menjadikan insan sebagai seorang raja dalam kerajaan yang merupakan cerminan dari kerajaan-Nya yang telah dikerdilkan. Dalam kerajaan manusia, singgahsana Allah dicerminkan oleh ruh; malaikat oleh hati;  Kursi oleh benak; dan Luh Mahfuzh oleh gudang fikiran. Demikianlah jelas terang pada insan yang mengamati bahawa ruhnya, yang tak bertempat dan tak kelihatan mengatur jasad sebagaimana Allah mengatur jagad[xviii] meskipun tiada yang melihat-Nya.”

Terlalu suka benarlah Tun Futuwah, tidak terkata takjub akan kebenaran kata-kata Raden Makhdum Sulaiman itu.

“Sementara pula pengetahuan tentang dunia ini tiadalah lain melainkan tempat mengumpul bekal, sebuah pasar yang disinggahi oleh para musafir di tengah perjalannya ke tempat lain. Di sinilah mereka membekali diri dengan berbagai perbekalan untuk perjalanan itu. Jelasnya, di sini manusia dengan menggunakan indera-indera jasmaniahnya, memperoleh sejumlah pengetahuan tentang karya-karya Allah serta, melalui karya-karya tersebut, tentang Allah sendiri. Suatu pandangan tentang-Nya akan menentukan kebahagiaan masa depannya. Untuk memperoleh pengetahuan inilah ruh manusia diturunkan ke alam ini. Bukanlah dunia ini kediamannya melainkan tempat persinggahan sebelum kembali ke negeri abadi ,”  mata Raden Makhdum Sulaiman kelihatan bergenang sambil ia mengungkapkan sebuah hadis:

كُن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
“Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing (musafir) atau penyeberang jalan.”

“Manakala pengetahuan tentang akhirat yang dimaksudkan fakir adalah insan itu memahami matinya kelak laksana seorang pemburu yang telah kehilangan senjatanya yakni tubuh jasmaninya. Senjata berupa pancaindera itu dianugerahkan pada manusia agar dengan itu semua ia mengejar dan menangkap keabadian cinta dan pengetahuan tantang Allah. Jika ia telah berhasil melakukan penangkapan itu, maka bukannya berkeluh-kesah, ia pun merasa lega ketika bisa menyingkirkan senjata-senjata itu.”

“Oleh karena itu Rasulullah SAW. bersabda, kematian adalah suatu hadiah Tuhan yang diharap-harapkan oleh para mukminin. Tapi celakalah kalau jiwa itu kehilangan senjata-senjata pemburuannya sebelum berhasil memperoleh hadiah tersebut. Kesedihan dan penyesalannya akan tak terperikan,” tunduk insaflah Tun Futuwah, tiada terperi syahdu hatinya mengenangkan lakunya selama ini.

96-10-TheWayfarer

                Menyedari akan kesedaran Tun Futuwah akan khilafnya, Raden Makhdum Sulaiman berkata “Mahukah tuanku, fakir ceritakan hikayat perempuan nan merdeheka[xix] dalam Kitabul Tanzil?”

Maka duduk sedialah Tun Futuwah, terlalu sukacita akan baginda diperdengarkan kisah.

Maka Raden Makhdum Sulaiman pun memperdengarkan sepotong ayat Al Quran penuh merdu siap tajwid dan lagunya:

إِنَّك أَنت السمِيعُ الْعَلِيم اِذْ قَالَتِ امْرَأَت عِمْرَنَ رَب إِنى نَذَرْت لَك مَا فى بَطنى مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنى
“(Ingatlah) ketika isteri Imran berkata: “Tuhanku! Sesungguhnya aku nazarkan kepadaMu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas maka terimalah nazarku; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”

                “Apakah kebebasan yang dimaksudkan itu dan pada siapakah ayat tersebut merujuk wahai mua’llim[xx]?” soal Tun Futuwah merendah diri.

“Ampun tuanku, maka dalam ayat tersebut adalah yang dinazarkan untuk kebebasan itulah Saidatina Maryam, ibunda baginda Nabi Isa. Saidatina Maryam itulah yang diabdikan di rumah ibadah, maka mencapai erti kebebasan yang hakiki yakni dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepada-Nya semata-mata. Biarlah fakir perjelaskan akan beberapa hal. Adalah setiap anggota tubuh manusia itu mencapai kebahagiaan pabila ia mencapai tujuan penciptaan. Maka telinga manusia itu merasa terhibur mendengarkan halwa bunyi yang enak, mata manusia itu merasa gembira melihat pemandangan yang indah dan begitulah anggota yang lain.”

“Justeru itu kebahagiaan sebenar untuk insan itulah menjadi hamba kepada yang Esa, karena itulah tujuan penciptaannya. Demikian pula padanya kemerdehekaan yang hakiki.”

sungai-melaka

Penulis:
Ummu Helma binti Hassan
Tahun 3 Fakulti Perubatan Universiti Kaherah
Unit Karya PCK 2013/2014

Cerpen ini ditulis bersempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-56 dalam usaha memahami erti kemerdekaan insan. Segala watak dan perincian lain dalamnya adalah rekaan semata-mata.


[i] sifat atau keadaan sesuatu; hal
[ii] ukuran panjang yg sama dgn 3 batu atau 4.8 kilometer.
[iii] berbagai-bagai jenis permata
[iv] askar; soldadu
[v] bunyi spt bunyi air keluar dr pancuran dll.
[vi] senjata lembing pendek (pisau) utk dilemparkan
[vii] kata yg biasanya digunakan pd permulaan cerita atau bab; se­lanjutnya.
[viii] tua
[ix]  elok (tingkah laku), cegak, lagak, ragam, segak; banyak ~ banyak ragam; muda
[x] cantik, elok, molek
[xi] (berasa) sedih atau (berasa) dukacita kerana sesuatu
[xii] pesuruh raja
[xiii] mana boleh, bagaimana
[xiv] hamba raja yg terdiri drpd orang-orang perempuan
[xv] salah (kerana kecuaian, kurang penga­laman, dll), keliru, silap
[xvi] 1. = alam ~ alam atau tempat malaikat dan roh; 2. kerajaan
[xvii] pegawai negeri yg meng­urus hal ehwal pelabuhan; kepala pelabuhan
[xviii] sejagat; global
[xix] merdeka
[xx] tuan guru, cikgu