Archives for AKADEMIK - Page 2

DEBAT DAN BUDAYA ILMU

Budaya berdebat menurut kaca mata sejarah telah pun bermula sejak zaman Greek lagi. Setelah kejatuhan empayar Parsi (479 SM) apabila Athens dan Sparta bergabung tenaga, ilmu mula dikembangkan oleh Socrates (470 SM-399 SM) di Athens. Konsep ‘bertanya’ dan berdiskusi untuk mengembangkan ilmu dan mempertajamkan akal yang digunapakai dalam Socratic’s Method, merupakan salah satu faktor berkembangnya cabang ilmu ini. Budaya berdebat tidak dapat lari daripada penggunaan alat-alat dalam minda seseorang individu. Secara tidak langsung, ilmu-ilmu asas dalam cabang ini seperti ilmu logik, linguistik, retorik dan juga syllogism (sebab dan akibat) merupakan senjata penting bagi mempraktiskannya.

Ahli falsafah Islam terkenal, Avicenna dalam satu karya penting beliau berkenaan mantik, On Remarks and Admonitions (al-Isyarat wa at-Tanbihat) membahaskan dengan cukup terperinci mengenai ilmu logik, ilmu fizik dan metafizik serta ilmu mistik. Lima rangka asas dalam ilmu logik iaitu penaakulan, dialektika, retorik, puisi dan falasi merupakan pra-syarat dalam proses berfikir. Mana mungkin seseorang individu itu mampu mendalami ilmu falsafah atau bidang ilmu yang lain tanpa menguasai asas-asas dalam berfikir ini. Sejarawan masyhur, Will Durant pula mengkategorikan ilmu logik, estetika, etika, politik dan metafizik sebagai elemen dalam ilmu falsafah.

 

n

 

Dalam sorotan sejarah, umat Islam mengalami kisah jatuh bangun empayarnya dari zaman ke zaman yang lain. Detik-detik pemindahan ilmu melalui jalan penterjemahan daripada karya-karya tulisan saintis Arab pada zaman Dinasti Abbassiyyah (1261 M-1517 M) ke bahasa asing yang lain (yang kian menjadi satu romantisme sejarah bagi umat Islam pada hari ini) merupakan justifikasi kesuburan budaya ilmu. Ilmu Bahasa Arab yang menjadi lingua franca pada zaman tersebut ibarat ilmu yang wajib dikuasai bagi menguasai dunia. Ini dibuktikan dengan terdapatnya ilmuan Yahudi dan Kristian pada zaman tersebut yang begitu bersungguh-sungguh berguru dan menelaah kitab-kitab tulisan Muslim pada ketika itu. Dikisahkan dalam buku The Medieval Library suntingan James Westfall Thompson,

“This same of John of Gorze was also the earliest instrument for the convergance of Arabic science north of the Alps and the earliest agent of its dissemination in Europe. In 953, the German emperor Otto the Great, sent John of Gorze on a diplomatic mission to the caliph Abd-er-Rahman III of Cordova, where John fell in with the distinguished Spanish-Jewish scholar Ibn Shaprut, who stood high in the favor of caliph. John was gone nearly three years and in that time learned the Arabic language. When he returned to Germany, in 956, he brought back with him a horseload of Arabic books.”

Setelah umat Islam mengalami kejatuhan yang maha dahsyat kesan daripada serangan Mongol dan penghapusan jutaan buku-buku daripada Baytul Hikmah sehingga digambarkan betapa hitamnya air sungai yang mengalir dengan tinta pada ketika itu, hinggalah kecelaruan fahaman dan praktis umat Islam pada hari ini yang memerlukan suatu kesedaran dan anjakan perubahan daripada umat Islam itu sendiri. Ilmuan-ilmuan Barat secara konsisten berlumba-lumba mengkaji dan menelaah teks-teks umat Islam sehingga ke hari ini, tetapi umat Islam hanya mampu membenarkan sahaja segala kemajuan dan perubahan yang mereka lakukan. Maka, weltanschauung terhadap ilmu itu sendiri wajib difahami dengan betul dan teliti serta jalan-jalan yang mampu menyuburkan budaya ilmu ini haruslah didokong oleh setiap individu bagi memimpin perubahan.

m

Analisis penghasilan kertas kerja ilmiah oleh beberapa negara dalam buku Crisis of Islam tulisan Bernard Lewis.

 

SIGNIFIKANKAH BERDEBAT?

Debat boleh dikategorikan mengikut pelbagai jenis bermula daripada sekecil-kecil perdebatan dalam dialog harian sehinggalah kepada perdebatan antara sosok-sosok ahli politik negara. Budaya berdebat yang sinonim dan mesra bagi mahasiswa ialah debat ala Parlimen yang lazimnya dipertandingkan bagi mengasah pemikiran dan mencambah idea mahasiswa. Keupayaan untuk berfikir secara kritis dan kritikal pada setiap kali ingin melontarkan hujah dan benar-benar menjawab hujah pembangkang mengikut konteks tertentu merupakan kelebihan unik yang tiada pada aktiviti-aktiviti keilmuan yang lain. Aktiviti ini juga mampu memupuk sifat cakna terhadap persekitaran semasa, menggalakkan pengkajian yang mendalam terhadap sesuatu isu yang dibahas dan mampu mematangkan pemikiran pembahas.

Alfred Snider, salah seorang pendidik yang membumikan budaya ini dalam sistem pendidikan wajar diambil sebagai contoh apabila beliau menjadikan debat sebagai satu alat dalam melatih pelajarnya untuk berfikir. Sesetengah negara yang tidak mampu menerapkan budaya ini mengikut tatacaranya yang betul dalam sistem pendidikan mereka kebanyakannya akan dilihat terkebelakang dari sudut pembangunan. Dalam struktur demokrasi negara misalnya, amat mustahil jika budaya berdebat tidak diimplementasikan kerana akan wujudnya kelompangan dalam sistem check and balance sesebuah negara dek kerana pemimpin yang tidak mahu idealismenya diperdebatkan. Negara Barat amat terkehadapan dalam mempraktikkan budaya ini. Justeru, tidak hairanlah mereka mampu memanipulasi dunia dan mengawal minda manusia dengan cukup licik sekali hanya melalui mainan propaganda.

Hal ini tidak menafikan keburukan yang terdapat dalam budaya ini jika ianya tidak diamalkan mengikut tatacara yang benar. Pengkajian melalui kaedah saintifik, pengambilan ‘quote’ daripada sumber asal, sikap tidak prejudis dalam menilai serta adab-adab berdebat yang lain perlu diberi penekanan bagi mengelakkan perkara yang sebaliknya daripada berlaku. Dalam tradisi keilmuan Islam, budaya berbeza pendapat misalnya diterjemahkan dengan cukup cantik sekali. Penulisan Tahafut al-Falasifah (The Incoherence of the Philosophers) oleh al-Ghazali apabila beliau tidak bersetuju dengan fahaman falsafah menurut Ibn Sina dan kemudiannya dibalas semula oleh Ibn Rusyd melalui penulisan Tahafut at-Tahafut (The Incoherence of The Incoherence) menunjukkan keharmonian perbezaan pendapat ketika itu. Metodologi ilmuan al-Azhar pada hari ini yang memulakan kritikan terhadap sesebuah fahaman atau pemikiran seseorang dengan kata-kata pujian terhadap sumbangan tokoh tersebut terlebih dahulu merupakan simbol pemeliharaan adab dalam perbezaan pendapat.

Dalam konteks yang lebih luas, berdebat mampu membina pengaruh dan meluaskan sayap dakwah. Kepetahan dan kebijaksanaan Ahmad Deedat dan Dr Zakir Naik dalam berhujah telah memberi sumbangan yang sangat besar dalam arena dakwah. Mereka antara nama yang mampu membuktikan kebenaran di khalayak ramai melalui jalan perdebatan. Seseorang yang ingin mencari kebenaran itu umpama seorang yang mencari untanya yang hilang. Boleh jadi dia jumpa dengan untanya itu, dan boleh jadi untanya hilang diambil orang. Inilah perumpamaan yang dibuat oleh Imam al-Ghazali. Imam Syafie pula ketika berdebat, beliau hanya mengharapkan kebenaran keluar daripada mulutnya sendiri ataupun daripada musuhnya. Objektif utama dalam berdebat hakikatnya bukanlah untuk menentukan bahawa kita sahaja yang betul sedangkan hujah yang dibawa pun penuh dengan falasi dari segi bentuk, ekspresi dan makna serta mungkin juga penuh dengan ad hominem (al-Mugholatah al-Khorijiyyah) apabila hujah dijawab dengan hujah yang terkeluar daripada topik, tetapi objektif yang sebenar ialah ingin mencapai dan membuktikan kebenaran itu sendiri.

,

 

MAHASISWA MESIR & PERANAN

Kepesatan teknologi maklumat pada hari ini yang membawa kepada kebanjiran maklumat secara tidak sedar semakin membuatkan masyarakat pada hari ini meraba-raba mencari cahaya. Masyarakat kini tidak mampu membezakan yang mana kaca dan yang mana permata. Jalan untuk memperolehi ilmu secara autentik dan benar iaitu melalui berguru dan membaca semakin menjauh daripada realiti hari ini. Sejarah merakamkan bahawa pada abad ke-18 dan ke-19 dahulu, jumlah graduan al-Azhar tidak mencecah sepuluh orang pada setiap tahun. Hal ini kerana, syarat untuk bergelar graduan pada ketika itu adalah apabila guru pada ketika itu sendiri yang hanya boleh mengiktiraf keilmuan individu tersebut sebelum lesen mengajar boleh diberikan kepadanya. Maka, tidak hairanlah mereka mampu duduk bertemu lutut dengan guru mereka selama berjam-jam pada setiap hari seterusnya ilmu dan peribadi mereka dilentur dengan baik sekali sehingga terhasil kilauan mutiara pada diri mereka.

Ini tidak lari daripada mesej Prof al-Qaradhawi dalam Risalah al-Azhar yang menyebut bahawa seseorang lepasan al-Azhar itu bukannya hanya menuntut di Jami’ah (Universiti) sahaja, malahan menuntut di Jami’ (Masjid al-Azhar) itu lebih utama kerana ia adalah tradisi keilmuan yang turun-temurun dan bersambung salasilahnya kepada ulama’ terdahulu serta ia merupakan pusat pentarbiahan dan kerohanian yang utama melalui para guru yang bersifat pembimbing (murabbi). Elemen ketiga yang disebut juga tidak kurang pentingnya iaitu Jam’iyyah (Persatuan) kerana ini merupakan medan dakwah dan islah yang cukup ampuh bagi seseorang muslim untuk bergerak dan bernafas dalam sesebuah komuniti. Di sinilah kemahiran-kemahiran (soft skills) mampu diasah dan kegagalan untuk menyeimbangkannya dengan tuntutan akademik hanya menatijahkan perkara yang sebaliknya.

b

 

Ini juga dihuraikan dengan cukup baik oleh Syaikh Usamah al-Azhari dalam al-Ihya’ al-Kabir (Towards a Grand Renewal) dengan penekanan penguasaan ilmu-ilmu alat dan pemahaman konteks semasa yang tepat oleh penuntut-penuntut ilmu di kiblat ilmu ini. Rugi sekali sekiranya ratusan graduan yang pulang ke tanah air saban tahun hanya pulang membawa segulung sijil tanpa mampu memahami teks-teks klasik dalam khazanah Islam dan mengadunnya dengan teks-teks kontemporari bagi membina semula batu-bata tamadun Islam yang retak sekian lama menanti penambahbaikan dan perubahan.

 

 

Nuruddin Azri bin Zulkifli, pelajar tahun empat, Universiti Kaherah.

[KENYATAAN RASMI: Scientissimo Month (SiM)]

LOGO

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Nya dan tiadalah ucapan yang lebih memadai untuk diluahkan rasa ini melainkan dengan apa yang telah diajarkan-Nya kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan agung penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi murabbi dan muallim kepada sekalian umat.

 

Mengambil firman Allah Taala di dalam al-Quran surah al-‘Alaq ayat 1-5 yang bertemakan penekanan pembacaan dalam disiplin ilmu, kita boleh memahami tarbiah yang Allah tunjukkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW bahawa kunci kepada ilmu dan kejayaan ialah kesungguhan.

 

Bertitik mula daripada perkara inilah, Biro Akademik(BCAD) dari 3 cawangan di Kaherah iaitu PERUBATAN  Cawangan al-Azhar (PCA), Ain Shams (PCS) dan Kaherah (PCK) terpanggil untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti akademik dan ilmiah yang mana berkesinambungan daripada program yang pernah dianjurkan pada tahun 2012 iaitu Medicophilic Month (MeM’ 12). Pelbagai aktiviti yang bakal dianjurkan sepanjang program berlangsung sama ada berbentuk pertandingan mahupun pengisian.

 

Dengan penjenamaan semula, program kali ini diberi nama Scientissimo Month(SiM) yang berasal daripada perkataan Latin bermaksud knowledgeable atau berpengetahuan juga bertemakan Towards Competitive & Holistic Doctors To Be (CERTO). Antara objektif-objektif yang cuba ditekankan melalui program ini ialah meningkatkan dan menguji kemahiran ahli, menerapkan ilmu pengetahuan juga nilai professionalism berkaitan sains kesihatan, serta tidak ketinggalan untuk mencungkil bakat-bakat terpendam ahli PERUBATAN.

 

Bakal berlangsung selama 2 minggu sepanjang bulan November 2015 ini, diharapkan seluruh ahli PERUBATAN terutama cawangan di Kaherah tidak kiralah daripada bidang perubatan, pergigian atau farmasi untuk sama-sama menjayakan dan merebut peluang keemasan yang disediakan. Terdapat banyak aktiviti yang akan berlangsung seperti pertandingan bahas Bahasa Melayu, bahas Bahasa Inggeris, pidato, kuiz berkumpulan, nasyid, pertandingan berbentuk maya, forum dan banyak lagi.

 

Justeru, amat diharapkan agar program ini mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah S.W.T dan seterusnya dicatat sebagai amal-amal soleh yang diterima-Nya. Semoga Scientissimo Month (SiM) 2015 sesi ini berjalan lancar sekaligus mencapai objektif-objektif yang telah digariskan dalam melahirkan mahasiswa perubatan yang cemerlang dunia dan gemilang di akhiratnya.

 

Sekian, TerimaKasih.

“Achieve the Highest, Improve Others”

“IlmuwanBerbakti, TeguhSehati”

“at-Taqwa, as-Syifa, ar-Rahmah”

 

PIJAN

 

Mohamad Hifzhan Arimi bin Mohamad Hidzir,

Ex-Officio,

Scientissimo Month (SiM) 2015.

 

 

12168005_895453983837140_291462966_n

Rabiatul Adawiyah binti Saad

Ex-Officio,

Scientissimo Month (SiM) 2015.

 

 

[Kenyataan Rasmi: Pengumuman Tarikh Mula Kuliah dan Glow with Flow]

LOGO

 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah SAW di atas pengorbanan Baginda sehingga kita sempat merasa nikmat Islam pada hari ini.

Tahun silih berganti, membuka lembaran hidup baharu dengan harapan mendapat keberkatan dan keredaan Ilahi. Sehubungan itu, Biro Akademik PERUBATAN Cawangan Kaherah berbesar hati untuk memaklumkan bahawa tirai sesi akademik 2015/2016 secara rasminya akan bermula pada 28 September(Isnin) ini.

“Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman dan tenaga badan daripada kelemahan”

-Imam Al Ghazali-

Sebagai penuntut ilmu, kita haruslah mengorak langkah agar tidak berada di takuk lama dengan meletakkan azam dan berusaha untuk menjadi lebih baik dan melonjakkan prestasi diri.

Bagi membantu wawasan tersebut, Biro Akademik PERUBATAN Cawangan Kaherah mengambil inisiatif untuk mengadakan program Glow with Flow (GwF) di peringkat batch masing-masing pada 10 Oktober hingga 17 Oktober. Perjalanan yang jauh haruslah dibekalkan dengan persediaan yang rapi melalui perkongsian, tips-tips dan nasihat daripada senior untuk dijadikan pedoman. Semoga program ini memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia bahkan menjadi bekalan di akhirat kelak. Insya-Allah.

Di kesempatan ini juga, kami mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baharu yang akan memulakan kehidupan sebagai pelajar perubatan di Fakulti Perubatan, Kasr al-Ainy, Universiti Kaherah. Semoga kalian iltizam dan istiqamah menuntut ilmu dalam melahirkan seorang doktor yang cemerlang bukan sahaja dari sudut profesyen bahkan akhlak keperibadian muslim.

“Seorang mukmin terhadap mukmin (lainnya) bagaikan satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan.”

(HR. Al Bukhari dan Muslim).

Akhir kata, kami menyeru buat semua ahli PCK bersama berganding bahu, saling membantu dan tolong-menolong antara satu sama lain baik dari segi akademik mahupun kebajikan di rantau ini. Komuniti ahli yang makin mengecil tidak menjadi faktor yang akan melemahkan kita bahkan akan menguatkan tautan ukhuwah antara adik-beradik PCK. Kini dan selamanya kita adalah ahli keluarga PCK.

Allahu taala a’lam.

Sekian, terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

“Achieve The Highest, Improve Others”

“Kita Keluarga PCK”

 

pijan

MOHAMMAD HIFZHAN ARIMI BIN MOHAMAD HIDZIR
Ketua Biro Akademik
PERUBATAN Cawangan Kaherah 2015/2016

 

yana

NUR LIYANA BINTI AB AZIZ
Penolong Ketua Biro Akademik
PERUBATAN Cawangan Kaherah 2015/2016

 

Diari di Jabatan Kecemasan

“Untuk makluman, permohonan  elektif anda di USM telah pun diluluskan. Sila lapor diri di Pejabat Akademik, Pusat Pengajian Sains Perubatan (PPSP), USM jam 8.30 pagi pada hari pendaftaran nanti.”

2 Ogos 2015, seawal jam 8 pagi, di hadapan bangunan PPSP, saya menunggu kehadiran rakan-rakan untuk membuat pendaftaran bersama-sama. Seramai 12 orang pelajar Universiti Kaherah, terdiri daripada 9 pelajar Tahun 5 dan 3 pelajar Tahun 4 bakal meluangkan masa selama 2 minggu untuk membuat clinical attachment di  Jabatan Kecemasan, Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM), Kubang Kerian, Kelantan.

Sedikit teruja, sementelah ini merupakan pengalaman pertama saya untuk menjalani elektif di hospital tanah air. Adapun pada tahun lepas, saya hanya berkesempatan mengikut abang saya, yang juga seorang doktor bius, menjalankan tugasnya di bilik pembedahan, Jabatan Obstetrik dan Ginekologi. Sejujurnya, dari kecil beliau menjadi sumber inspirasi saya untuk mengikut jejak langkahnya, terjun ke dalam dunia kedoktoran ini. Diberi peluang sekali lagi untuk kembali ke HUSM pada tahun ini, meskipun sebagai elective student, tak terjangka yang saya turut diberi layanan yang baik sebagaimana yang saya terima daripada abang saya.

Berdebar. Melihat pelajar-pelajar perubatan USM berkeliaran di hospital menyebabkan saya yang belajar di Mesir ini berasa inferior dengan mereka. Mana tidaknya, USM terpilih sebagai  apex university yang pertama di Malaysia dan ramai dalam kalangan graduan perubatan lepasan USM yang menjadi doktor-doktor yang terkenal di luar sana. Stigma pelajar Mesir kurang mahir dalam klinikal terngiang-ngiang di minda. Tertanya juga, apalah agaknya pandangan mereka terhadap kami nanti.

Setelah selesai mendaftar dan melaporkan diri di Jabatan Kecemasan, kami diberi sedikit penerangan oleh Dr.F, seorang A&E (Accident & Emergency) specialist registrar. Kami kemudian dibawa meninjau Red Zone, Yellow Zone dan Green Zone.  Alhamdulillah, kedatangan kami dialu-alukan oleh semua staf di situ.

Kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. Pada awalnya saya dibawa ke Red Zone yang mana keadaan di situ kelihatan tenang. Seorang pesakit lelaki dalam lingkungan belasan tahun yang berbaring lemah di katil, terpaksa bernafas melalui venturi oxygen mask, menarik perhatian saya. Tertera chief complain pada kad kedatangan beliau; “SOB ‘Shortness of breath’ (sesak nafas)” . Satu aduan yang sangat biasa didengari di Jabatan A&E. Aduan pesakit kebiasaanya akan dinilai mengikut tahap keseriusan sebelum diteruskan kepada sebarang rawatan.

Kami menghampiri ibunya di satu sudut, yang tampak risau dan sedih, untuk menanyakan beberapa soalan. Berdasarkan history taking, pesakit yang berusia 20 tahun itu merupakan seorang pesakit yang telah disahkan mengidap kanser osteosarcoma sejak 2013 lagi. Ia dikatakan berpunca daripada pathological fracture of  left tibia ketika mengikuti PLKN. Dia telahpun mendapat rawatan artificial bone replacement dan chemotheraphy, namun, malang sekali, keadaan tidak juga bertambah baik. Hasil keputusan X-Ray juga menunjukkan left basal lung mass dan aspergillosis on right upper lung yang menjadi punca kepada aduan sesak nafas. Saya juga diberitahu bahawa doktor telah mengesahkan yang pesakit ini sudah berada di Tahap Keempat Osteosarcoma dan akan dirujuk kepada pakar Jabatan Onkologi. Air mata ibunya mengalir. Terpaksa ditinggalkan anaknya seketika untuk menahan sebak di dada.

Allahuakbar! Menyaksikan sendiri situasi mengayat hati ini benar-benar melahirkan keinsafan buat diri. Benarlah, setiap daripada kita diuji Allah dengan bermacam-macam jenis ujian, mengikut tahap kemampuan hamba-Nya. Dugaan buat si anak yang terpaksa menanggung kesakitan. Ujian juga  kepada si ibu yang menanggung kesedihan melihat nasib malang menimpa anaknya.

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” Surah Ar-Rahman (ayat 13)

Antara aduan lain yang biasanya diterima di Red Zone ialah seizures (sawan), acute chest pain (sakit dada secara tiba-tiba), acute fever (demam secara tiba-tiba), dengue fever with warning signs (demam denggi disertai tanda amaran), MVA ‘motor vehicle accident’ (kemalangan melibatkan kenderaan), trauma dan shock.

Hari kedua attachment, kami sempat mengikuti round pass over yang diadakan setiap kali waktu pertukaran shift iaitu pada pukul 8 pagi, 3 petang dan 10 malam. Barulah saya tahu, di Jabatan A&E tiada sistem oncall yang kebiasaannya diaplikasikan di bahagian-bahagian lain, tetapi di sini sepenuhnya dijalankan sistem pertukaran shift ini.  Pengalaman mendengar case presentation oleh doktor yang bertugas sedikit sebanyak menambah pengetahuan dan kemahiran untuk digunapakai sewaktu menjadi HO ‘House Officer’ kelak, biiznillah. Penggunaan kata singkatan dan cara menguruskan setiap kes yang berbeza. Sungguh banyak yang perlu saya pelajari lagi. Begitulah rutin kami seharian. Bermula dari 8 pagi, dan pulang pada pukul 4 petang.

Kami turut berpeluang mengenali alatan-alatan di troli kecemasan dan ubat-ubat yang penting di jabatan ini. Apa yang lebih menarik, kami berkesempatan untuk berkongsi pengalaman dengan salah seorang graduan Universiti Kaherah yang kini telah pun menjadi seorang doktor MO ‘Medical Officer’. Beliau turut mengakui kekurangan kemahiran klinikal dalam kalangan graduan Universiti Kaherah, namun itu tidak menjadi pematah semangat beliau. Malah beliau sempat berpesan agar kami sentiasa bersemangat dan tidak jemu untuk terus belajar. Insya-Allah, di mana ada kemahuan di situ ada jalan.

Kehadiran Dr. Muz, seorang lagi specialist registrar yang sudi mengajar kami, elective student sedikit sebanyak membuatkan kami lebih bersemangat untuk meneruskan sisa hari yang berbaki. Sekiranya ada peluang, beliau akan membuat 5 minute case discussion di mana kami berkumpul untuk membincangkan causes, pathophysiology, signs and symptoms, management dan macam-macam lagi. Diterjah dengan soalan tentang 7 warning symptoms and signs of dengue fever, akan membuatkan ia terlekat di ingatan kami sampai bila-bila.

Abdominal pain or tenderness, persistent vomiting, clinical fluid accumulation, mucosal bleed, lethargy, tender hepatomegaly, laboratory increase in HCT and decrease in platelet count. Jika mana-mana pesakit datang dengan tanda-tanda tersebut dan tinggal di kawasan yang pernah dilakukan fogging, maka it is confirmed to be a dengue fever case until proven otherwise“, masih terngiang kata-kata ini.

Di Yellow Zone pula saya diberi peluang untuk memasukkan IV line dan mengambil darah pesakit. Doktor-doktor dan staf-staf di sini sangatlah membantu. Alhamdulillah, menjadi suatu kepuasan apabila berjaya membuatnya dengan hanya  sekali percubaan. Takut juga saya sekiranya gagal dan menyebabkan pesakit mengadu sakit. Mempelajari ECG, catheter insertion dan basic physical examinations merupakan antara perkara baru yang turut dipelajari sepanjang bergelumang di Jabatan A&E ini. Seronok juga dapat melihat pelbagai kes yang sudahpun dipelajari. Namun, sedikit terkilan kerana hanya sedikit sahaja masa yang sempat diperuntukkan di Green Zone. Bertambah sedih apabila saya tidak berkesempatan untuk mengikuti shift malam yang pastinya lebih banyak kes yang menarik.

Bak kata orang, “Sambil menyelam, minum air.” Alang-alang sudah berada di hospital, kami tidak melepaskan kesempatan ini untuk turut melakukan tagging di Jabatan Oftalmologi, Jabatan Perubatan, serta Jabatan Psikiatri. Salah satu kes menarik yang tidak dapat dilupakan ialah  kes astrocytoma. Sejenis penyakit yang menyebabkan pesakit mengalami eye proptosis dan optic nerve compression. Pesakit neurofibromatosisbipolar disorder dan schizophrenia antara yang turut kami jumpa di Jabatan Psikiatri. Masih bermain di ingatan saya, pengalaman mengambil data pesakit bipolar disorder. Sedikit kesimpulan yang dapat saya buat, menjadi doktor psikiatri benar-benar memerlukan imaginasi dan kesabaran yang tinggi.

Alhamdulillah. Meskipun hanya sebentar, peluang menjalani attachment di hospital USM ini sedikit sebanyak membantu saya untuk mengadaptasi dengan susana bekerja di Malaysia sebagai seorang doktor suatu masa nanti. Tak dinafikan, saya sedikit malu apabila tidak dapat menjawab pertanyaan yang dihujani oleh doktor. Namun, perasaan itu saya atasi dengan kesungguhan untuk mendapatkan jawapan kepada soalan tersebut.

Ya, usah dirisau tentang stigma masyarakat terhadap graduan Mesir. Sebaliknya kita sendiri yang perlu membuktikan stigma itu salah dengan sentiasa bersikap positif, bersemangat untuk belajar dan mengekalkan hubungan baik sesama doktor, medical attendant, jururawat dan pesakit di hospital. Setiap rawatan yang diberi mengikut perkiraan kita sebagai doktor itu, hanyalah  99% tepat kerana perkiraan Allah itu sahajalah yang sempurna. Ingat, Dia Maha Mengetahui.

 

Pesan Dr.Muz kepada kami, “If you get something that you don’t like, know that Allah has better plans for you.” Simple but deep.

a

Fatin Nabila binti Luqman merupakan salah seorang ahli genX yang akan memasuki tahun akhir perubatan sesi depan. Seorang AJKT PERUBATAN, beliau juga menulis dari semasa ke semasa.

Knowledge and Experience.

Whether you are a medical, dental or any kind of health sciences student, elective posting is a great way to gain insights of the working experience in a hospital. Here is a little of bit of my experience doing a 3-week elective posting in one of the hospitals in Malaysia.

Here in Kajang Hospital, the environment is quite chill. Aside from the usual busy traffic, everything seems peaceful. Ward 7B, the paediatrics ward. At 8 AM the doctors and staff sisters would sit around in the children’s playing room, attending the passovers. Well, think of it as a briefing, hearing the summary of each and every patient in the wards, presented by the house officers (HOs) and medical officers (MOs). Use it as a ‘take note’ time, of the important cases to be clerked and physical examinations to be done later. Afterwards, join the rounds with the specialists, where we get to observe the expertise of the doctors handling patients and doing health assessments. It is a great way to pick up some skills, indeed.

What kind of cases to expect? There are quite a number of chest cases; bronchopneumonia, asthma, bronchiolitis. Others are febrile fits, acute gastroenteritis and dengues. These are among the commonest ones to name a few. Do not expect any malnutrition cases here. The social demography is not identical as the one we are used to in Egypt. The cases are also filtered, quite a lot, since this hospital is just a district one. They are usually referred to bigger hospitals.

Though I got posted in paeds, I actually spent quite a lot of time hanging out in the A&E department. That is where the cases get really interesting. Vehicle accidents, gang-beating injuries, diabetic ketoacidosis, depression, and even suicide attempts with poisons. We get to see how the medical officers deal with all kinds of patients, including mentally-ill ones. Lots of wow-moments presented there. It also helps that the doctors were kind of friendlier and surprisingly more educative, along with the medical assistant (MAs) and paramedics.

We are not so few, us elective posters. 5 guys from Cairo, 2 from Azhar, and 5 seniors from Mansoura, along with a bunch of other students from local universities and other countries, all spread in different departments. It kind of turned out to be a situation of ‘oversupply of electives’.

Being an elective poster, some of us did not really get to do any procedure due to a lack of supervisor. So we, the ones without one, did it the old fashioned way. That is practicing drawing blood on each other. Splendid.

FAWA

This case in particular was second degree burns from spilled hot soup. Helping Dr. Ihsan changing a patient’s daily dressings.

Challenges? It is different for each of us. Personally I think it is in finding the right stuff to do and fulfilling my own expectations. And not to forget, being questioned. Feeling dumb is the normal thing here, and that is not a bad thing at all. Even If you answered well, there are still thousands of things you do not know. So just keep learning.

Being medical students studying abroad, it is important for us to take some time to familiarize with the local systems and terms. TRO? MDI? TCA? No it is not triyclic antidepressant. This TCA means ‘to come again’. Stuff like this may make things a bit puzzling for newbies. So, making friends with the local students and doctors really helps a lot.

Things are not always positive as there are some dark sides of working in a hospital as well. You get to see the dreaded, occasional ‘houseman abuse’, live in action. The way I see it, they are not scolded without a reason. It is an act out of hope and expectation from the veterans, for them to learn; ‘the generations’ that will replace them in the future.  Well, that is just my humble opinion though.

Spending some time here, reminds me that it is not enough to just read out of the books. A proverb once said, “Knowledge is power, but experience is king”.

Tips, be proactive. You would not gain much if you are in the backseat all the time. Doctors are busy and exhausted creatures. Surely, they do not have the time to babysit you. If you want to know something, do not hesitate to ask. Just try to not be a nuisance to them.

Find seniors to teach you stuff in their free time. Egypt graduates are plenty everywhere, even from Cairo. Also, take it easy not to burn out! Most of the time we would only stay till Zuhr before going out and hanging out somewhere fun. Well, it is summer holiday after all.

Before you know it, the 3 weeks will end. It was fun while it lasted. In the end, there were some fulfilling and depressing moments, but all of them totally priceless experiences. Although it was not the most exciting thing in the world, but for the job prospects, it was worth it. Definitely, it was an eye opener. At least do it once in your study years!

 

 

This attachment diary is written by Wan Ahmad Fawwaz bin Wan Fuad-a final year medical student at Kasr Al-Ainy Medical School. Writes only in occasion. He’s quite the avid Tolkien and mangas reader. Loves scribbling and travelling.