Berikut merupakan usul yang telah diterima dan diluluskan oleh Lembaga Penasihat PERUBATAN Cawangan Kaherah untuk dibahaskan dalam Mesyuarat Tahunan Cawangan Kali Ke-4:

USUL 1

PENGHANTAR USUL:

Nur Amalina binti Mustaffa
Tahun 6, Universiti Kaherah
Jurusan: Perubatan

MATAN USUL:

“Menggesa perbincangan intensif antara PCK & PCS sebagai persediaan menghadapi pengecilan komuniti.”

USUL 2

PENGHANTAR USUL:

Nurul Atikah binti Mohd Rafi
Tahun 5, Universiti Kaherah
Jurusan: Perubatan

MATAN USUL:

“Menyalurkan baki unjuran kewangan PCK kepada PERUBATAN”

Jika anda menghadapi sebarang masalah atau kemusykilan, sila hubungi Setiausaha atau Timbalan Setiausaha PCK.

”Kita Keluarga PERUBATAN”

“Kita Keluarga PCK”

Jawatankuasa Mesyuarat Tahunan Cawangan Kaherah,
PERUBATAN Cawangan Kaherah 2016/2017.