Berikut merupakan usul yang telah diterima dan diluluskan oleh Lembaga Penasihat PERUBATAN Cawangan Kaherah untuk dibahaskan dalam Mesyuarat Tahunan Cawangan Kali Ke-4: USUL 1 PENGHANTAR USUL: Nur Amalina binti Mustaffa Tahun 6, Universiti Kaherah Jurusan: Perubatan MATAN USUL: “Menggesa perbincangan intensif antara PCK & PCS sebagai persediaan menghadapi pengecilan komuniti.” USUL 2…
Read more »