Hayyu Sabi’ – 17 OKTOBER -Bagi mencipta kelainan, Daurah Mentor kali ini diadakan selama satu hari satu malam bertempat di Markas Darul Hamka, Sabi’.  Daurah Mentor ini yang bertemakan Dai 200% adalah satu program tahunan Mentor Council(MC) yang bernaung di bawah Biro Pembangunan Insan (BPI).  Daurah Mentor ini membawa objektif…
Read more »