ETIKA UMUM JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN SOSIAL ISLAM (JAKSI) PERUBATAN FASAL (1) – INDIVIDU 1) Semua ahli PERUBATAN mestilah melaksanakan segala perintah Allah , meninggalkan segala larangan-Nya dan berakhlak sebagai seorang muslim. 2) Pemakaian setiap mahasiswa dan mahasiswi hendaklah berlandaskan syara’ dan sopan . 3) Sebarang tontonan ,sebaran atau simpanan bahan…
Read more »