Kaherah, 14 November – Majlis Ketua Batch (MKB) PERUBATAN Cawangan Kaherah bagi sesi 2013/2014 telah menjalankan mesyuarat kali pertama bertempat di Markas PERUBATAN Abou Risy. Mesyuarat ini telah dihadiri oleh saudara Ahmad Faiz bin Zaib, Naib Pengerusi I, saudari Amarlina binti Ahmad, Naib Pengerusi II serta 10 orang Ketua Batch…
Read more »