Archives for November 10th, 2013

DUAT ’13 Memantapkan Kemahiran dan Pembangunan Diri Mentor

Kaherah, 10 November- Program Daurah Nuqaba’ (DUAT ) juga dikenali sebagai Smart Circle (SC) Gathering yang  diadakan di Dewan MEDC,Universiti Kaherah telah berjalan dengan lancar di bawah  anjuran Unit Mentor Council PERUBATAN Cawangan Kaherah 2013/2014 dengan kerjasama Biro Pembangunan Insan PERUBATAN Cawangan Kaherah.  Seramai  120 orang mentor yang terlibat pada…
Read more »